Voorwoord Privacy Statement

Integraal Coaching BVBA hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Hoe verzamelen wij je gegevens?

Integraal Coaching BVBA verzamelt je gegevens in de regel rechtstreeks van jou doordat je je informatie met ons deelt. Daarnaast kan Integraal Coaching BVBA je gegevens ook verkrijgen via één van de coaches of trainers die voor Integraal Coaching BVBA werken, indien je je gegevens eerst aan hen hebt meegedeeld. In kader van de door ons geleverde diensten zijn wij ook genoodzaakt je informatie met desbetreffende coaches te delen opdat we je optimaal kunnen begeleiden. Indien er overdracht plaatsvindt van jouw dossier tussen de coaches en trainers wordt aan jou uitdrukkelijk de toestemming gevraagd.

Welke gegevens verwerken wij?

Het antwoord op deze vraag is volledig afhankelijk van de diensten die Integraal Coaching BVBA aanbiedt aan jou.

Wij hechten veel belang aan je privacy en verzamelen zo weinig mogelijk persoonsgegevens, enkel degene die nodig zijn om jou te kunnen helpen met jouw specifieke vraag.

Enkele categorieën van persoonsgegevens wij verzamelen zijn:

*Identiteitsgegevens: naam, voornaam, ... daar wij belang hechten aan een persoonlijke aanpak. Wij verwerken en verzamelen geen rijksregisternummers!

*Contactgegevens: zodat wij je kunnen bereiken wanneer nodig

*Beroepsgegevens in kader van loopbaanbegeleiding, outplacement en workshops

*Contactformulier

Wanneer u het contactformulier op deze website gebruikt om ons te contacteren, worden uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en boodschap via e-mail verzonden. Uw contactinformatie wordt uitsluitend gebruikt om uw boodschap te kunnen beantwoorden.

*Uw referentie

De referenties op deze website zijn enkel referenties die met uw uitdrukkelijke toestemming zijn verkregen. U kan ons op elk ogenblik contacteren om uw referentie van onze website te verwijderen.

Delen van je gegevens

Integraal Coaching BVBA deelt in de regel geen persoonsgegevens met derden.

Integraal Coaching behoudt zich wel het recht voor uw gegevens te gebruiken of openbaar te maken, wanneer dit noodzakelijk is om de integriteit van de website te vrijwaren, wanneer de wet dit eist, wanneer de verwerking voor u van levensbelang is, wanneer de verwerking moet gebeuren om een taak van openbaar belang te vervullen, wanneer deze opgevraagd worden voor de uitvoering van een externe audit of nog wanneer de gegevensverwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang te behartigen.

In kader van loopbaancheques dient Integraal Coaching enkele persoonsgegevens te delen met de VDAB en aan haar coaches. Integraal Coaching BVBA voorziet maatregelen zodat dit op een veilige manier gebeurd met VDAB en partners.

Hoe wij je gegevens bewaren en beschermen

Integraal Coaching BVAB bewaart je gegevens in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen.

Integraal Coaching BVBA neemt alle passende en redelijke technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om de verzamelde gegevens te beschermen en te beveiligen.

Ondanks het feit dat Integraal Coaching BVBA alle passende maatregelen neemt om de (persoons-)gegevens in haar bezit op een correcte en efficiënte wijze te bewaren en te beschermen, kan Integraal Coaching BVBA de bescherming van enige informatie in haar bezit niet volledig garanderen.

Uw rechten met betrekking tot de door ons verzamelde gegevens

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft u het recht uw gegevens in te kijken en te verbeteren.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die via de website tijdelijk op uw harde schijf worden opgeslagen. Deze kleine bestanden vergemakkelijken de navigatie en dragen in hoge mate bij tot de gebruiksvriendelijkheid van de website. Indien u door de browser wenst verwittigd te worden wanneer er een cookie wordt verzonden, kan u uw browserinstellingen aanpassen. Indien u geen cookies wenst te ontvangen, kan u in uw browserinstellingen kiezen voor “geen cookies accepteren”. U ontvangt dan geen cookies meer. Dit kan echter leiden tot verlies aan functionaliteiten en verlies aan gebruiksvriendelijkheid van de website.

Contactmogelijkheden voor vragen of klachten

Voor vragen of klachten inzake de verzameling en verwerking van je persoonsgegevens kan je steeds contact opnemen met ons via e-mail naar [email protected]

Je kan ook een klacht indienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – [email protected]).