HR consulting

Wij geven onafhankelijk advies en ondersteuning bij HR-vraagstukken. Onze specialismen situeren zich op het vlak van het menselijk kapitaal.

workshops

Workshops

Afhankelijk van de noden in uw organisatie ontwikkelen wij een aangepast workshopaanbod.

persoonlijke coaching

Persoonlijke coaching

Zowel persoonlijke als werkgerelateerde vragen kunnen onderwerp vormen van een coachingstraject.

conflictbemiddeling

Conflictbemiddeling

Conflicten komen voor in elke organisatie. Wij treden op als neutrale, onafhankelijke partij en richten ons op oplossingen komende vanuit en gesteund door alle betrokken partijen.

outplacement

Outplacement

Bij onze outplacementtrajecten ligt de klemtoon op het bieden van emotionele, praktische én professionele ondersteuning.